توجه

 

- دانشجویان مقطع ارشد (تکمیل ظرفیت) می‌توانند از روز چهارشنبه 15 آبان ماه الی 17 آبان ماه ثبت نام اولیه خود را انجام دهند.

- داوطلبان تمام مقطع برای ورود به سیستم می بایست با کد ملی (با صفرهای ابتدایی) و کد داوطلبی سنجش به عنوان رمز وارد سیستم شوند.

- در پایان حتما باید کد رهگیری را دریافت و پرینت نمایید. توجه نمایید در غیراینصورت مراحل ثبت نام تکمیل نخواهد بود.

- داوطلبان می بایست 24 ساعت پس از پایان زمان ثبت نام اولیه به عنوان دانشجو، و با شماره دانشجو و کد داوطلبی خود وارد سیستم آموزشی به آدرس  reg.atu.ac.ir  شوند. دانشجویان شهریه پرداز می‌بایست شهریه خود را به صورت الکترونیکی در این قسمت پرداخت نمایند. در صورت پرداخت نکردن شهریه در زمان تعیین شده ثبت نام شما حذف خواهد شد.

- دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی در صورت نداشتن کارت ملی جهت اسکن و ارسال مدارک، صفحه اول شناسنامه خود را ارسال نمایند.

- دانشجویان استعداد درخشان برای ورود به سیستم می‌بایست با کد ملی (با صفرهای ابتدایی) و شماره شناسنامه یا 5 رقم آخر کدملی به عنوان رمز وارد سیستم شوند.

- برای گرفتن دستورالعمل ثبت نام و زمانبندی انتخاب واحد به سایت دانشگاه علامه و قسمت اطلاعیه‌های آموزشی مراجعه نمایید.

- کلیه داوطلبان توجه داشته باشند انتخاب واحد توسط دانشکده مربوطه انجام خواهد شد. و دانشجو فقط پرینت تاییدیه انتخاب واحد را باید بگیرد.

- دانشجویان پذیرفته شده مقطع دکتری پژوهش محور لازم است قبل از فرایند ثبت نام اینترنتی جهت عقد قرارداد به ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

- می بایست تمام مراحل ثبت نام به صورت کامل تکمیل گردد.